Sampulong Guramoy

By Merlinda Bobis

Sampulong guramoy ni May, sampulong guramoy ni Pay. Hilinga tabi ang dae nahihiling.  Pirang beses sa sarong taon ang pagpakaray kang atop na nahulkab kang pirang beses na bagyo.  Pirang beses ang pag-bakwet dahil sa baha. Pirang beses ang pagsalba kang naglalapang paroy.

Ten Fingers
(Translated from Bikol by Merlinda Bobis)

Ten fingers of my mother, ten fingers of my father. Please, see the invisible. The many times in a year of fixing the roof wrenched away by the many storms. The many times of evacuating because of the flood. The many times of scavenging for rotting rice..